BUFETAT VEST FAMILIEVERNKONTOR BERGEN OG OMLAND (Orgnr. 978606660)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 978606660
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST FAMILIEVERNKONTOR BERGEN OG OMLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 42
Forretningsadresse: Almerket 26, 5750 ODDA
Forretningskommune: ODDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 15-08-1997
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.