MATTILSYNET LOKASJON HITRA (Orgnr. 976832558)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 976832558
Navn/foretaksnavn: MATTILSYNET LOKASJON HITRA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Bergebygget, 7240 HITRA
Forretningskommune: HITRA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Felles postmottak Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Registrert dato: 28-11-1996
Næringskode: 71.200 - Teknisk prøving og analyse

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet