MATTILSYNET LOKASJON HAMAR (Orgnr. 976639480)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 976639480
Navn/foretaksnavn: MATTILSYNET LOKASJON HAMAR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Holsetgata 22, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Felles postmottak Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Registrert dato: 15-10-1996
Næringskode: 71.200 - Teknisk prøving og analyse

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet