BUFETAT VEST SENTER FORRELDRE OG BARN SUDMANNSKE (Orgnr. 976309308)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 976309308
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST SENTER FORRELDRE OG BARN SUDMANNSKE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: Feråsvegen 13, 5251 SØREIDGREND
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 26-04-1996
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.