BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER ADM MADLA OG HEIMLY (Orgnr. 976248465)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 976248465
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER ADM MADLA OG HEIMLY
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 62
Forretningsadresse: Kompani Linges vei 23, 4045 HAFRSFJORD
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 03-06-1996
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.