BUFETAT MIDT KARIENBORG UNGDOMSHEIM (Orgnr. 976247655)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 976247655
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT KARIENBORG UNGDOMSHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 45
Forretningsadresse: Okkenhaugvegen 13B, 7604 LEVANGER
Forretningskommune: LEVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 03-06-1996
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.