MATTILSYNET LOKASJON KRISTIANSAND S (Orgnr. 975943348)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 975943348
Navn/foretaksnavn: MATTILSYNET LOKASJON KRISTIANSAND S
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 19
Forretningsadresse: Tordenskjolds gate 65, 4614 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Felles postmottak Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Registrert dato: 14-12-1995
Næringskode: 71.200 - Teknisk prøving og analyse

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet