BUFETAT NORD ALTA UNGDOMSSENTER (Orgnr. 974795868)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974795868
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD ALTA UNGDOMSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 41
Forretningsadresse: Strandveien 6 - 14, 9513 ALTA
Forretningskommune: ALTA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.