BUFETAT NORD ALTA OG HAMMERFEST FAMILEVERNKONTOR (Orgnr. 974795167)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974795167
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD ALTA OG HAMMERFEST FAMILEVERNKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Altaveien 96B, 9513 ALTA
Forretningskommune: ALTA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.