FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN (Orgnr. 974761319)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761319
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 548
Forretningsadresse: Vogts gate 17, 1532 MOSS
Forretningskommune: MOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 325, 1502 MOSS
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 13759

Lenker til interne ressurser