LANDBRUKSDIREKTORATET ALTA (Orgnr. 974759616)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974759616
Navn/foretaksnavn: LANDBRUKSDIREKTORATET ALTA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 21
Forretningsadresse: Markveien 14, 9510 ALTA
Forretningskommune: ALTA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1104, 9504 ALTA
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet