LANDBRUKSDIREKTORATET TROMS (Orgnr. 974758857)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974758857
Navn/foretaksnavn: LANDBRUKSDIREKTORATET TROMS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Skogbrukets hus Andselv, 9326 BARDUFOSS
Forretningskommune: MÅLSELV
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1183, 9326 BARDUFOSS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet