BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I NAMSOS (Orgnr. 974753936)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974753936
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I NAMSOS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Abel Meyers gate 10, 7800 NAMSOS
Forretningskommune: NAMSOS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.