FYLKESMANNEN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR (Orgnr. 974753855)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974753855
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 155
Forretningsadresse: Strandvegen 38, 7713 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2600, 7734 STEINKJER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.