FYLKESMANNEN I TRØNDELAG REINDRIFTSAVDELINGEN RØROS (Orgnr. 974752476)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974752476
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG REINDRIFTSAVDELINGEN RØROS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Øra 28, 7374 RØROS
Forretningskommune: RØROS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2600, 7734 STEINKJER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.