NAV INTRO TRONDHEIM (Orgnr. 974751445)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974751445
Navn/foretaksnavn: NAV INTRO TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Lade alle 65B, 7041 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56960

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet