STATSBYGG MIDT HØGSKOLEN I MOLDE (Orgnr. 974751089)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974751089
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG MIDT HØGSKOLEN I MOLDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Britvegen 2, 6410 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet