STATSBYGG MIDT NAMSOS TRAFIKKSTASJON (Orgnr. 974751011)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974751011
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG MIDT NAMSOS TRAFIKKSTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Axel Sellægs veg 5, 7805 NAMSOS
Forretningskommune: NAMSOS
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet