STATSBYGG MIDT A C MØLLER SKOLE HEIMDAL (Orgnr. 974750686)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974750686
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG MIDT A C MØLLER SKOLE HEIMDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Søbstadvegen 65, 7088 HEIMDAL
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
NSD id-nummer: 56799

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet