BUFETAT MIDT VIKTORIA FAMILIESENTER (Orgnr. 974749009)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974749009
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT VIKTORIA FAMILIESENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 28
Forretningsadresse: Østmarkveien 26E, 7040 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.