FYLKESMANNEN I VESTLAND AVD LEIKANGER (Orgnr. 974744597)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974744597
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I VESTLAND AVD LEIKANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 97
Forretningsadresse: Njøsavegen 2, 6863 LEIKANGER
Forretningskommune: LEIKANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.