STATSBYGG VEST VEGADMINISTRASJON I SOGN OG FJORDANE LEIKA (Orgnr. 974741040)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974741040
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG VEST VEGADMINISTRASJON I SOGN OG FJORDANE LEIKA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Askedalen 6, 6863 LEIKANGER
Forretningskommune: LEIKANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.