STATSBYGG VEST SOGN OG FJORDANE SJUKEPLEIARHØGSKULE (Orgnr. 974740923)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974740923
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG VEST SOGN OG FJORDANE SJUKEPLEIARHØGSKULE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Svanehaugvegen 1, 6812 FØRDE
Forretningskommune: FØRDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.