STATSBYGG VEST STORD LÆRARHØGSKOLE (Orgnr. 974740788)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974740788
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG VEST STORD LÆRARHØGSKOLE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Klingenbergvegen 8, 5414 STORD
Forretningskommune: STORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet