STATSBYGG VEST ADMINISTRASJON BERGEN (Orgnr. 974740702)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974740702
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG VEST ADMINISTRASJON BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 18
Forretningsadresse: 5. etasje Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
NSD id-nummer: 56798

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet