FYLKESMANNEN I ROGALAND (Orgnr. 974736055)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974736055
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I ROGALAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 175
Forretningsadresse: Lagårdsveien 44, 4010 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 STAVANGER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet