STATENS KARTVERK SJØ (Orgnr. 974735326)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974735326
Navn/foretaksnavn: STATENS KARTVERK SJØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 137
Forretningsadresse: Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 60, 4001 STAVANGER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet