AGDER BISPEDØMMEKONTOR (Orgnr. 974734249)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974734249
Navn/foretaksnavn: AGDER BISPEDØMMEKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 22
Forretningsadresse: Gyldenløves gate 11, 4611 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 56824

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet