BUFETAT SØR ADER UNGDOMSHJEM TOPPEN (Orgnr. 974731843)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974731843
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR ADER UNGDOMSHJEM TOPPEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 52
Forretningsadresse: Kirkegårdsveien 25, 4847 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.