NAV ARBEIDSRÅDGIVNING TELEMARK (Orgnr. 974730952)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974730952
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDSRÅDGIVNING TELEMARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Bedriftsvegen 46, 3735 SKIEN
Forretningskommune: SKIEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1012, 3905 PORSGRUNN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56934

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet