BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I ÅLESUND (Orgnr. 974730243)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974730243
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I ÅLESUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Langelandsvegen 17, 6010 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.