FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK (Orgnr. 974729407)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974729407
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 161
Forretningsadresse: Anton Jenssens gate 4, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2076, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.