FYLKESMANNEN I INNLANDET HAMAR (Orgnr. 974724197)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974724197
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I INNLANDET HAMAR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 51
Forretningsadresse: Parkgata 36, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet