BARNEOMBUDET (Orgnr. 974721252)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974721252
Navn/foretaksnavn: BARNEOMBUDET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 24
Forretningsadresse: Karl Johans gate 7, 154 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8889 Youngstorget, 28 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet