STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET (Orgnr. 974721104)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974721104
Navn/foretaksnavn: STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 594
Forretningsadresse: Brynsengfaret 6A, 667 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8142 DEP, 33 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
NSD id-nummer: 8801

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet