DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT AVD OSLO (Orgnr. 974720760)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974720760
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT AVD OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 207
Forretningsadresse: Grev Wedels plass 9, 151 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1382 Vika, 114 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.