FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN AV OSLO (Orgnr. 974720671)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974720671
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN AV OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 263
Forretningsadresse: Tordenskiolds gate 12, 160 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 325, 1502 MOSS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.