STATSBYGG SØR PORSGRUNN ADMINISTRASJON (Orgnr. 974718405)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974718405
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG SØR PORSGRUNN ADMINISTRASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Storgata 162, 3915 PORSGRUNN
Forretningskommune: PORSGRUNN
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
NSD id-nummer: 56801

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet