STATSBYGG OSLO ADMINISTRASJON HK (Orgnr. 974718103)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974718103
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG OSLO ADMINISTRASJON HK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 505
Forretningsadresse: Biskop Gunnerus' gate 6, 155 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
NSD id-nummer: 1337

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet