STATENS KARTVERK HØNEFOSS (Orgnr. 974714841)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714841
Navn/foretaksnavn: STATENS KARTVERK HØNEFOSS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 551
Forretningsadresse: Kartverksveien 21, 3511 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 3507 HØNEFOSS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 71.123 - Kart og oppmåling

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet