NIBIO HOLT (Orgnr. 974705443)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974705443
Navn/foretaksnavn: NIBIO HOLT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: Holtvegen 66, 9016 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 115, 1431 ÅS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
NSD id-nummer: 19711

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet