BUFETAT ØST ØSTFOLD UNGDOMS- OG FAMILESENTER BEHANDLING ØSTHEIM (Orgnr. 974633701)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974633701
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST ØSTFOLD UNGDOMS- OG FAMILESENTER BEHANDLING ØSTHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 48
Forretningsadresse: Østheimveien 14, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD
Forretningskommune: FREDRIKSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.