BUFETAT ØST ØSTFOLD UNGDOM OG FAMILIESENTER (Orgnr. 974633620)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974633620
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST ØSTFOLD UNGDOM OG FAMILIESENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 114
Forretningsadresse: Violgata 8, 1776 HALDEN
Forretningskommune: HALDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.