BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET (Orgnr. 974625644)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974625644
Navn/foretaksnavn: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 164
Forretningsadresse: Akersgata 59, 180 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8036 DEP, 30 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet