BUFETAT SØR BUSKERUD UNGDOMSHJEM FAMILIEHJEM (Orgnr. 974606321)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974606321
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR BUSKERUD UNGDOMSHJEM FAMILIEHJEM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 34
Forretningsadresse: Sundmoen næringsområde 4, 3302 HOKKSUND
Forretningskommune: ØVRE EIKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 12-08-1995
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.