BUFETAT SØR BUSKERUD BARN- OG FAMILIESENTER (Orgnr. 974606283)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974606283
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR BUSKERUD BARN- OG FAMILIESENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 42
Forretningsadresse: Wildhagens vei 17, 3019 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 12-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.