BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSSENTER - AKUTT (Orgnr. 974595389)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974595389
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSSENTER - AKUTT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 54
Forretningsadresse: Bispegra 52, 4632 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.