BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSENTER FURULY (Orgnr. 974595362)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974595362
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSENTER FURULY
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 38
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens vei 12A, 4514 MANDAL
Forretningskommune: MANDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.