BUFETAT ØST JONG UNGDOMSSENTER (Orgnr. 974587270)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974587270
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST JONG UNGDOMSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 43
Forretningsadresse: Emma Hjorths vei 60, 1336 SANDVIKA
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.