MATTILSYNET LOKASJON ASKIM (Orgnr. 974577798)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974577798
Navn/foretaksnavn: MATTILSYNET LOKASJON ASKIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Løkenveien 4, 1811 ASKIM
Forretningskommune: ASKIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Felles postmottak Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 71.200 - Teknisk prøving og analyse

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet